ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 3  Year: 2017
  Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-35582 | DOI: 10.5505/agri.2016.35582  

Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report

İsmail Barış Salman1, Hanife Özlem Sertel-berk2
1Istanbul University Counseling Unit
2Department Of Psychology, Istanbul University

Tension-type headache has a very high socio-economic impact, and lifetime prevalence is reported in different studies to be between 30% and 78%. It is widely acknowledged that non-invasive management with a multidisciplinary approach should be considered in treatment of tension headache. Cognitive behavioral therapy and relaxation exercises are efficient tech- niques. This article illustrates application of cognitive behavioral therapy protocol enhanced with progressive muscle stretch- ing and relaxation exercises via a case report on treatment of chronic tension-type headache. Patient had an ongoing head- ache for 6 years when he was referred by the department of psychiatry. After 10 cognitive behavioral therapy sessions patient had learned to notice muscle tension and relax the muscles, as well as to recognize and express his emotions in a better way. He became aware of automatic thoughts and learned to find alternative thoughts. Headache severity decreased and he was able to increase participation in daily life activities.

Keywords: Tension-type headache, relaxation technique, cogntive behavioral therapy.


Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi olgu sunumu

İsmail Barış Salman1, Hanife Özlem Sertel-berk2
1İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık Birimi
2İstanbul Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı

Gerilim tipi baş ağrısının çeşitli çalışma bulgularında %30 ila %78 arasında değişen yaygınlık oranları olduğu ve çok yüksek sosyoekonomik etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde ilaç içermeyen tedavi yöntemlerinin de multidisipliner bir tedavi stratejisi içinde mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Kognitif-davranışçı terapi yöntemleri ve gevşeme egzersizleri de gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde ilaç içermeyen etkili yöntemlerdendir.
Bu makalede kronik gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde aşamalı kas germe ve gevşetme egzersizlerinin de dahil edildiği kognitif davranışçı terapi protokolünün nasıl uygulandığının olgu sunumu yolu ile gösterilmesi amaçlanmıştır. Multidisipliner bir tedavi anlayışı ile psikiyatri ana bilim dalından yönlendirilen danışanın yaklaşık 6 yıldır baş ağrısı şikayeti vardır. Yürütülen 10 seanslık kognitif davranışçı terapi sonrasında danışanın kas gerginliğini fark edebildiği, kaslarını gevşetebildiği, duygularını daha iyi tanıdığı ve ifade edebildiği, otomatik düşüncelerini yakalayabildiği ve alternatif düşünceler geliştirebildiği, baş ağrısı şiddetinin azaldığı ve günlük aktivitelerde danışana engel olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gerilim tipi baş ağrısı, gevşeme egzersizi, kognitif davranışçı terapi.
Corresponding Author: İsmail Barış Salman, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2017 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.