ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 3  Year: 2017
  The effect of Rocuronium Administration Rate And Remifentanil on The Prevention of Rocuronium Injection Pain in Pediatric Cases [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-83584 | DOI: 10.5505/agri.2017.83584  

The effect of Rocuronium Administration Rate And Remifentanil on The Prevention of Rocuronium Injection Pain in Pediatric Cases

Hatice Şimşek Ülkü1, Yasemin Güneş2, Murat Ilgınel2, Ebru Biricik2, Feride Karacaer2
1Kozan Public Hospital, Adana
2Deparment of Anesthesiology, Cukurova University, Adana, Turkey

Introduction: In this study, we aimed to determine the effect of remifentanil administration prior to slow and fast rocuronium infusion on hemodynamic changes and rocuronium injection pain, in pediatric patients.
Methods: 120 5-15-year-old ASA score I/II pediatric patients included in the study. Group A: slow rocuronium injection-saline; group B: slow rocuronium injection (0.6 mg/kg IV)- remifentanyl; group C: fast rocuronium injection-saline; group D: fast rocuronium injection- remifentanyl. Withdrawal movement after rocuronium injection was recorded based on a 3-point response to withdrawal score. Haemodynamic parameters were recorded
Results: One minutes after rocuronium injection, HR values were found to be lower in remifentanil groups (p: 0,0001; 101,4±22,1, p: 0,003; 99,8±18,3 in group B and D, respectively) compared with placebo groups (p: 0,025; 107,4±21,7, p: 0,012; 114,0±16,4 in group A and C, respectively). With respect to response to withdrawal scores, unresponsiveness rates were the highest in group B (%66,7) and group D (%70). The number of non-responder patients was 9 in saline-administered groups (group A and C), whereas it was 20 and 21 in remifentanil-administered groups (group B and D, respectively). Generalized responses were observed predominantly in group A (20%) and C (20%). Generalized responses were highest in group A (20%, n=6) and C (20%, n=6 ).
Results: There was no impact of infusion speed on rocuronium injection pain in pediatric cases, whereas it is concluded that remifentanil administration prior to rocuronium injection considerably reduced rocuronium injection pain regardless injection speed and without serious hemodynamic changes.

Keywords: rocuronium, injection pain, injection rate, pediatric patients, remifentanil


Pediyatrik Olgularda Roküronyum Enjeksiyon Ağrısının Azaltılmasında Roküronyum Uygulama Hızı ve Remifentanilin Etkisi

Hatice Şimşek Ülkü1, Yasemin Güneş2, Murat Ilgınel2, Ebru Biricik2, Feride Karacaer2
1Kozan Devlet Hastanesi, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Giriş: Bu çalışmada genel anestezi alması planlanan pediatrik olgularda yavaş ve hızlı rokuronyum enjeksiyonu öncesi uygulanan remifentanilin, hemodinamik değişiklikler ve rokuronyum enjeksiyon ağrısı üzerine olan etkisini belirlemeyi hedefledik.
Metod: Çalışmamıza 5-15 yaş arasında, ASA I-II grubu 120 pediatrik hasta alındı. Birinci gruba (Grup A) rokuronyum yavaş enjeksiyonundan önce 4ml salin, ikinci gruba (Grup B) rokuronyum yavaş enjeksiyonundan önce 0,5µg kg-1 remifentanil, üçüncü gruba (Grup C) rokuronyum hızlı enjeksiyonundan önce 4ml salin, dördüncü gruba (Grup D) rokuronyum hızlı enjeksiyonundan önce 0,5µg kg-1 remifentanil verildi.
Rokuronyum enjeksiyonu sırasında hastaların çekme yanıtları 0-3 puanlı çekme yanıt skoruna göre kaydedildi. Hemodinamik parametreler kaydedildi.
Bulgular: Remifentanil yapılan gruplarda rokuronyum enjeksiyonu sonrası 1.dk’ da plasebo yapılan gruplara göre kalp atım hızı ölçümleri daha düşük bulundu. Hastaların çekme yanıt skorları incelendiğinde yanıtsızlık oranının en yüksek olduğu gruplar B (%66,7) ve D grupları ( %70) idi. Yanıt olmayan hasta sayısı salin uygulanan A ve C gruplarında 9 iken, remifentanil uygulanan B grubunda 20, D grubunda 21 idi. Jeneralize yanıt ise en çok ( %20) A ve C gruplarında görüldü.
Sonuç: Pediyatrik olgularda rokuronyuma bağlı gelişen enjeksiyon ağrısında enjeksiyon hızının etkisinin olmadığı, rokuronyum öncesi yapılan remifentanilin ciddi hemodinamik değişikliklere yol açmaksızın enjeksiyon ağrısını enjeksiyon hızı ile ilişkisiz olarak önemli oranda azalttığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Roküronyum, enjeksiyon ağrısı, enjeksiyon hızı, pediyatrik hastalar, remifentanil
Corresponding Author: Hatice Şimşek Ülkü, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2017 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.