ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 3  Year: 2018
  Research on the efficacy of the rectus sheath block method [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-86619 | DOI: 10.5505/agri.2018.86619  

Research on the efficacy of the rectus sheath block method

Esma Karaarslan1, Ahmet Topal2, Onur Avcı1, Sema Tuncer Uzun2
1Numune Hospital Department of Anestesiology Sİvas/Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Department of Anestesiology Konya/Turkey

Aim: We aimed to retrospectively investigate the efficacy of ultrasound guided rectus sheath block (RSB) method in our study.
Material and Methods: We scanned 235 patient files operated for abdominal pathology. Patients meeting the criteria were evaluated for intra-operative rectus sheath block and two different groups were formed. In these two groups of patients visual analogue scale (VAS) values recorded from the postoperative pain follow-up form and analgesic delivery (DEL) and analgesic demand (DEM) values recorded from patient controlled analgesia (PCA) device were compared. In addition, complaints of nausea, vomiting and constipation were evaluated.
Results: Postoperative VAS values (Postoperative 1, 12 and 24 hours p <0.001), DEM values (Postoperative 1, 12 and 24 hours p <0.001) and total amount of morphine consumed (Postoperative 1, 12 and 24 hours p <0.001) were lower in patients with RSB. Also, in patients with RSB nausea (p=0.014) and vomiting was less seen postoperatively (p=0.007). In the first 24 hours after surgery, constipation was seen in 8 patients with RSB and constipation was seen in 30 patients without RSB (p=0.00).
Discussion and Conclusions: Ultrasound guided rectus sheath block is an effective method for postoperative pain control.

Keywords: Ultrasonography, rectus sheath block, postoperative analgesia.


Rektus kılıf bloğu yönteminin etkinliğinin araştırılması

Esma Karaarslan1, Ahmet Topal2, Onur Avcı1, Sema Tuncer Uzun2
1Numune Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Sivas/Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Bölümü Konya/Türkiye

Amaç: Çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde yapılan rektus kılıf bloğu (RKB) yönteminin etkinliğini retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Abdominal patoloji nedeniyle ameliyat olmuş 235 hasta dosyasını taradık. Kriterleri karşılayan hastalar intraoperatif RKB yapılması yönünden değerlendirildi ve RKB yapılan ve yapılmayan olarak iki farklı grup oluşturuldu. Belirlenen bu iki grup hastada postoperatif ağrı takip formuna kaydedilmiş olan vizuel analog skala (VAS) değeri ve hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazından kaydedilmiş olan analjezik sunumu (DEL) ve analjezik isteği (DEM) değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca hastanın ifade etmiş olduğu bulantı, kusma ve kabızlık şikayetleri değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif VAS değerleri (postoperatif 1, 12, 24. saat p<0.001), DEM değerleri (postoperatif 1, 12 ve 24. saat p<0.001) ve tüketilen toplam morfin miktarları (postoperatif 1, 12 ve 24. saat p<0.001) RKB yapılmış hastalarda daha düşüktü. Ayrıca, RKB yapılmış hastalarda postoperatif bulantı (p=0.014) ve postoperatif kusma daha az idi (p=0.007). Cerrahi sonrası ilk 24 saatte RKB uygulanmış 8 hastada, RKB uygulanmamış 30 hastada kabızlık görüldü (p=0.00).
Tartışma ve Sonuç: Ultrasonografi eşliğinde yapılan RKB orta hat kesisi ile gerçekleştirilen batın ameliyatlarında postoperatif ağrı kontrolünde etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, rektus kılıf bloğu, postoperatif analjezi.
Corresponding Author: Onur Avcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.