ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 3  Year: 2018
  Radiofrequency thermocoagulation combined with pulsed radiofrequency for gasserian ganglion blockage [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-88261 | DOI: 10.5505/agri.2018.88261  

Radiofrequency thermocoagulation combined with pulsed radiofrequency for gasserian ganglion blockage

Tülin Arıcı1, Mustafa Kurcaloglu1, Ertuğrul Kilic2, Elvan Erhan1
1Department of Anaesthesiology, Reanimation and pain Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Reanimation and Pain, Dr. Ersin Arslan Research and Training Hospital, Gaziantep, Turkey

Background: Trigeminal neuralgia (TN) has been effectively treated by radiofrequency thermocoagulation (RFT) of the gasserian ganglion. Recently, pulsed radiofrequency (PRF) is becoming an alternative therapy for patients with trigeminal neuralgia.
Aim: It is unclear whether the combination of RFT with PRF may decrease post-operative complications while maintaining long-term pain relief.
Study Desing: Prospektif randomized study
Methods: Twelve patients with idiopathic TN who had undergone combined RFT and PRF of the gasserian ganglion were evaluated. PRF (42ᵒC, 45V, 20 ms, 120 seconds) was administered, and then RFT (65 ᵒC, 90 seconds) was performed to the gasserian ganglion. The post-operative pain relief and complications were evaluated at 1, 6, 12 and, 24 months after treatment.

Results: 10 patients (83.3 %) reported significant pain relief (VAS 3) at 1 month following the treatment, while 8 patients (66.6 %) at 6 months, 5 patients (41.6) at 12 months, and 2 patients (16.6%) at 24 months were pain-free. Two of the patients did not have pain relief (VAS ≥ 3), and 2 patients were still pain-free by the 24th month. The mean time of pain relief was 14 months. One patient had numbness in the tongue for about a year, while in the other patients, no serious complications were reported.

Conclusion: A combination of RFT with PRF could help eliminate postoperative complications of trigeminal neuralgia. We sugesst that combining RFT and PRF therapy may serve to decrease the side effects but not increase the pain relief.

Keywords: Trigeminal neuralgia, gasserian ganglion blockage, Radiofrequency thermocoagulation, pulsed radiofrequency


Gasser ganglion blokajında pulse radyofrekans ile termokoagülasyon radyofrekansın kombine edilmesi

Tülin Arıcı1, Mustafa Kurcaloglu1, Ertuğrul Kilic2, Elvan Erhan1
1Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Anabilimdalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Kliniği, Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ: Trigeminal nevralji (TN), gasserian ganglionun radyo frekans termokoagülasyonu (RFT) ile etkin bir şekilde tedavi edilmiştir. Son zamanlarda, pulse radyofrekans (PRF) trigeminal nevraljisi olan hastalar için alternatif bir tedavi haline gelmektedir.

AMAÇ: RFT ile PRF kombinasyonunun postoperatif komplikasyonları azaltıp azaltmadığı ve uzun süreli ağrıların giderilip giderilmediği belirsizdir.

ÇALIŞMA DİZAYNI: Prospektif randomize çalışma

MATERYAL ve METOD: Gasserian ganglionun kombine RFT ve PRF'si uygulanan idiopatik TN'lı 12 hasta değerlendirildi. PRF (42 ° C, 45 V, 20 ms, 120 saniye) uygulandı ve daha sonra, gasserian gangliona RFT (65 ° C, 90 saniye) yapıldı. Postoperatif ağrı rahatlaması ve komplikasyonları tedaviden 1, 6, 12 ve 24 ay sonra değerlendirildi. Ağrı için VAS 3 ve üzeri dikkate alındı.

BULGULAR: 10 hasta da (% 83.3) tedaviden 1 ay sonra belirgin ağrı şikayeti yoktu, 8 hastada (66.6%) 6 ayda 5, (12 ayda 12 hasta) ve 2 hastada (% 16,6) 24 ayda ağrısızdı. Hastaların 2'sinde ağrı rahatlaması yoktu (VAS ≥ 3) ve 24'ünde 2 hasta hala ağrısızdı. Ağrı rahatlama süresi ortalama 14 aydı. Bir hastada yaklaşık bir yıldır dilde uyuşma vardı, diğer hastalarda ise ciddi komplikasyonlar bildirilmedi.

SONUÇ: PRF'li bir RFT kombinasyonu, trigeminal nevraljinin postoperatif komplikasyonlarını ortadan kaldırabilir. RFT ve PRF tedavisini kombine etmenin yan etkilerin azaltılmasına hizmet edebileceğini ancak ağrıyı azaltmadığını belirtmek isteriz.

Anahtar Kelimeler: Trigerminal nevralji, Gasser ganglion blokajı, Radyofrekans Termokoagülasyon, Pulse radyofrekans
Corresponding Author: Ertuğrul Kilic, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.